Charakterystyka

Nacisk przy tworzeniu systemu został położony przede wszystkim na bezpieczeństwo. Po rozłamie przyjęty za bazę projektu kod NetBSD został poddany audytowi w celu wykrycia i usunięcia wszelkich dziur i błędów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu systemu.
Domyślnie wszystkie usługi dostępne w systemie, a które nie są niezbędne do jego działania, są wyłączone (motto: Secure by Default (ang.) – domyślnie bezpieczny). W związku umiejscowieniem siedziby poza USA w początkowej fazie rozwoju nie dotyczyły go restrykcje eksportowe narzucone na zaawansowane metody kryptograficzne. Dzięki temu OpenBSD od początku mogło załączać zarówno program OpenSSH (otwarta wersja SSH), czy też bibliotekę OpenSSL (otwarta implementacja protokołu SSL, obecnie trwają prace nad zastąpieniem jej przez LibreSSL), gdy tylko one powstały.
Dziedzictwo po NetBSD zaowocowało sporą przenośnością systemu (możliwość użycia portów NetBSD). Obecnie OpenBSD jest dostępny dla następujących platform: i386, SPARC, SPARC64, HP300, Amiga, MacPPC, Mvme68k, Alpha, VAX, ARM, AMD64, HPPA, Mvme88k, socppc.
OpenBSD pozwala uruchamiać binaria skompilowane dla następujących systemów: SVR4, Solaris, FreeBSD, Linux, BSD/OS, SunOS, Zaurus, SGI oraz HP-UX.
Powszechnie stosowany jako system do tworzenia systemów zapór sieciowych (firewall), serwerów dostępowych czy bramkowych podłączających w bezpieczny sposób mniejsze sieci do Internetu.
Wolny i darmowy system operacyjny rozprowadzany z pełnym kodem źródłowym na licencji BSD. Binaria oraz źródła dostępne są poprzez sieć, lub na CD-ROMach. Twórcy projektu nie udostępniają pełnych obrazów ISO, wychodząc z założenia, że przychody ze sprzedaży płyt CD i gadżetów (koszulki) pozwalają na finansowanie kosztów prowadzenia projektu. Dostępny jest tylko mini obraz ISO, który umożliwia rozpoczęcie instalacji. Zestawy dystrybucyjne OpenBSD (ang. distribution set) są następnie pobierane z Internetu poprzez FTP z wybranego przez użytkownika serwera lustrzanego (ang. mirror).
Kod źródłowy systemu dostępny jest w centralnym repozytorium opartym na systemie kontroli wersji CVS (z dostępem anonimowym). Projekt OpenBSD był jednym z pionierów wykorzystania CVS i publicznego udostępniania kodu źródłowego (włącznie z dostępem do kodu za pomocą przeglądarki WWW dzięki narzędziu cvsweb).